Kontorsbild

PRESSRELEASE

Arkitektkontor går samman

CH arkitekter i Skövde och Arkitekturum i Mariestad går samman och blir därmed med drygt tjugo medarbetare störst bland arkitektkontoren i Skaraborg. Båda företagen ingår nu i den snabbt växande teknikkonsultkoncernen Projektengagemang, med över 650 medarbetare inom bygg-, industri- och infrastruktursektorn.

– Med förenade lokala krafter och dessutom koncernens samlade resurser till förfogande kan vi både ge våra befintliga kunder ett ännu starkare erbjudande och komma in på nya marknader, säger Sten Thorsén, vd på Arkitekturum. Vi kompletterar varandra väl och räknar med synergieffekter som gör att ett plus ett blir mer än två. Den ökade kompetensen på vår lokala marknad stämmer också väl in med de närmaste årens förväntade ökande byggande inom samtliga sektorer, inte minst den stora efterfrågan på nya bostäder.

– Projektengagemang befinner sig i ett expansivt skede, fortsätter Hans-Olof Carlson, vd för CH arkitekter, och målen är högt ställda. Koncernen siktar inte bara på att ta plats bland de allra största konsultföretagen i Sverige utan har också det uttalade målet att förändra branschen och bidra till samhällsutvecklingen. Just nu växer vi starkt, inte minst på arkitektsidan, och där passar förvärvet av Arkitekturum väldigt bra in.

Företagen kommer även fortsättningsvis att ha kontor såväl i Skövde som i Mariestad.